Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.2.2020

§ 8 Ilmoitusasiat 

TRE:730/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ajalla 1.1.-28.1.2020 jätehuoltoinsinööri on antanut jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten poikkeamispäätöksiä seuraavasti:

  • Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 14 kpl,
  • Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 25 kpl,
  • Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 3 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat päätökset 25 kpl,
  • Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat päätökset 29 kpl,
  • Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 3 kpl.

Päätöksiä on annettu yhteensä 99 kpl.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)