Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.6.2019

§ 28 Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoukset syyskaudella 2019

TRE:6513/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puhheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Alueellisen jäthuoltolautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään pääsääntöisesti Tammerkoski -salissa seuraavasti:

11.9.2019 kello 16.00

9.10.2019 kello 16.00

11.12.2019 kello 16.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

luottamushenkilömuutokset, virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)