Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.6.2019

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan sähköinen tarkastus viimeistään maanantaina 10.6.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Lampinen ja Sirpa Koivisto (varalle Jussi Kuortti).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)