Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 5.6.2019

§ 34 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätemaksua koskevasta valituksesta

- Länsi- ja Sisä -Suomen aluehallintoviraston vastaus jätehuoltolautakunnan kokoonpanoa ym. toimintaa koskevan kantelun johdosta

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)