Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 185 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys / lakimies Riikka Viitaniemi
  • Lukioverkko / lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Lakimies Riikka Viitaniemi ja lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Johtaja Teppo Rantanen saapui kokoukseen ajankohtaiskatsauksen asiaa Lukioverkko käsiteltäessä.

Tiina Oksanen ja Markus Koskinen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Riina-Eveliina Eskelinen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)