Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 183 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:

  • lakimies Riikka Viitaniemi § 185
  • lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio § 185
  • hankeinsinööri Panu Hirvonen § 189

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)