Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 186 Tammikuun kokouksen siirtäminen 

TRE:5985/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunta päätti 23.10.2019 § 143 kevään 2020 kokousajoista. Tammikuun kokouksen ajankohtaa esitetään siirrettäväksi, koska tarkoituksena on pitää yhteiskokous yhdyskuntalautakunnan kanssa. Yhteiskokous pidetään tiistaina 28.1.2020. Kokouksessa kuullaan ajankohtaisia asioita asumisesta (asuntokannan monipuolisuus, toteutettujen selvitysten tulokset).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tammikuun kokous siirretään pidettäväksi 28.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)