Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Kohtuuhintaisen omistusasumisen edistäminen / asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat