Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen

  • asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä § 171
  • hankeinsinööri Sinikka Vähämaa § 172
  • rakennuttajainsinööri Teemu Alavenetmäki § 173
  • hankeinsinööri Panu Hirvonen § 174
  • hankearkkitehti Jarmo Viljakka § 175
  • hankearkkitehti Outi Leppänen § 176
  • ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg § 189

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat