Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 172 Lielahden koulun vanhan osan rakennusten perusparannuksen lopputilitys

TRE:5861/10.03.06/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa, puh. 040 800 4929, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Lielahden koulun vanhan osan rakennusten perusparannuksen toteutussuunnitelman 13.9.2017. Perusparannushankkeen lähtökohtana puukoulun (rakennus 1) osalta olivat sisäilmaongelmat, joiden takia rakennus oli poistettu opetuskäytöstä. Tästä syystä koulun kaikki rakenteet uusittiin tai kunnostettiin kokonaan. Kivikoulu (rakennus 2) muutettiin paremmin esi- ja alkuopetukseen sopivaksi, rakennuksen esteettömyyttä parannettiin, uudet wc-tilat rakennettiin koulun sisälle sekä kaikki rakenteissa olevat epäpuhtaudet ja haitta-aineet poistettiin.

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät 19.9.2017. Kivikoulun työt valmistuivat 3.8.2018, ja puukoulun sekä piha-alueen työt valmistuivat 13.9.2018. Tilojen käyttöönotto viivästyi kuukaudella, koska kivikoulun asbestipurkutyöt ja puukoulun rakennekorjaukset olivat ennakoitua laajemmat.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy ja LVI- ja sähkösuunnittelusta Tampereen Tilakeskuksen suunnitteluyksikkö.

Rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana, ja urakat kilpailutettiin EU-hankintana elokuussa 2017. Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Rakennusliike J. Malm Oy, putkitöistä Are Oy, IV-töistä KaihlaSet Oy, sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy ja rakennusautomaatiotöistä Schneider Electric Finland Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Sinikka Vähämaa Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Juha Koskinen, LVI-töiden valvojana Kimmo Pajula ja sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä.

Lielahden koulun vanhan osan perusparannuksen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteutuma
Bruttoala yhteensä, m2 2 307 2 307
Hankinta-arvo, milj. euroa 4,40 4,35
Kustannukset, euroa/br-m2 1 908 1 886
Töiden aloitus 9/2017 9/2017
Kohde valmis 8/2018 9/2018

Hankkeeseen oli kaupungin talousarviossa varattu 4,4 milj. euron määräraha vuosiksi 2016–2018. Määräraha alitettiin 50 000 eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Lielahden koulun vanhan osan rakennusten perusparannuksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Sinikka Vähämaa oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä/Tampereen Tilapalvelut Oy, Jukka Kauppinen/Tampereen Tilapalvelut Oy, Sinikka Vähämaa/Tampereen Tilapalvelut Oy, Jani Knuuttila/Tampereen Tilapalvelut Oy, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat