Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 181 Päiväkoti- ja kouluverkkoon liittyvä tila- ja kiinteistöselvitys

TRE:6418/10.03.07/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsi 12.11.2018 § 451 Päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten kustannusvaikutukset ja alustavan aikataulusuunnitelman tiedoksi ja hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen tilannekatsaus on käsitelty kaupunginhallituksessa 13.8.2018 (§ 325) ja 3.9.2018 (§ 357).

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitystä on käsitelty tilojen hallinnan ja maankäytön kehittämisen näkökulmasta asunto- ja kiinteistölautakunnassa 24.10.2018 (§ 142), jossa merkittiin tiedoksi Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tekemä Luovutettavaksi ehdotetut päiväkodit ja koulut -selvitys.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 25.10.2018 (§ 144–150).

Lautakunta päätti päiväkoti- ja kouluverkkoa koskien seuraavasti:

Alle 150 oppilaan kouluista Hallilan, Järvensivun ja Kalkun koulut muutetaan pienten lasten yksiköiksi (päivähoitoa + 0–2 lk). Järvensivun pienten lasten yksikön valmistuttua luovutaan Iidesrannan ja Järvensivun päiväkodeista ja Kalkun yksikön valmistuttua luovutaan Kalkun päiväkodista. Sorilan ja Terälahden koulut jatkavat 0–6-luokkien kouluina myös Sorilan ja Terälahden päiväkodit jatkavat toimintaansa.

Lännen osalta päätettiin, että Hyhkyn koulussa jatkavat 0–4-luokat. Ikurin nykyisen koulun tontille rakennetaan pienten lasten yksikkö, samalla poistuu Länsi-Tesoman ja Myllärin päiväkodit ja Ikurin nykyinen koulutalo. Hiedanrantaan toteutetaan 0–9-luokkien yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Hiedanrannan koulun valmistuttua Lentävänniemen koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi ja Lentävänlaakson päiväkodista luovutaan.

Kaakossa Kaukajärven koulua laajennetaan ja lisäksi tarkastellaan myös Karosen koulun mahdollista laajentamista. Kaukajärven laajennettuun kouluun siirtyvät myös Juvan päiväkodin ja Kaukajärven kirjaston toiminta. Annalan koulusta luovutaan.

Hervannassa Etelä-Hervannan koulun tontille rakennetaan uusi isompi koulu sekä päiväkoti, jolloin voidaan luopua Pelipuiston toimipisteestä (koulu) sekä Pulmusen ja Telkän päiväkodeista. Pohjois-Hervannan koulu perusparannetaan ja siinä yhteydessä tilamuutoksilla voidaan kasvattaa koulun kapasiteettia.

Kisapuiston koulun ja päiväkodin tontille rakennetaan uusi isompi päiväkoti, vanhojen kiinteistöjen tilalle. Tällöin voidaan luopua Pelipuiston, Pääskysen ja Satoramin päiväkodeista. Kanjonin koulun tilalle rakennetaan pienten lasten yksikkö, jolloin voidaan luopua Kanjonin ja Pallopuiston päiväkodeista.

Etelän alueella Multisiltaan rakennetaan pysyvä päiväkoti nykyisen siirtokelpoisen päiväkodin tilalle. Peltolammin hyvinvointikeskukselle tulee etsiä tontti nopealla aikataululla. Hyvinvointikeskukseen siirtyvät Peltolammin kirjasto, koulu, neuvola ja päiväkoti sekä ikäihmisten päivätoiminta. Hatanpään koulutaloa laajennetaan pidemmällä aikavälillä 0–9-luokkien kouluksi. Vihilahti-Hatanpään alueelle tulee rakentaa päiväkoti tai tarpeen vaatiessa pienten lasten yksikkö.

Keskusta alueelle rakennetaan Sammon koulun laajennus ja päiväkoti, entisen Liisanpuiston koulun tontille. Saukonpuiston koulun nykyinen toiminta päättyy ja jatkokäyttö arvioidaan myöhemmin.

Koillisella alueella toteutetaan Ojalaan pienten lasten yksikkö ja Lamminrahkan yhtenäiskoulu (3–9-luokat) toteutetaan yhdessä Kangasalan kanssa.

Palveluverkkoselvityksessä todetaan, että Kaakinmaalle/Eteläpuistoon on suunnitteilla uusi päiväkoti. Tämän päiväkodin valmistuttua olisi mahdollista luopua myös Koulukadun ja Mäntykadun päiväkodeista. Ennen Eteläpuistoon sijoittuvien tilojen maankäytön selkeytymistä, ei ole tarvetta luopua em. päiväkodeista.

Päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevat muutokset ajoittuvat vuosille 2019–2033.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Kaupunginhallituksen 12.11.2018 § 451 tiedoksi merkitsemä ja hyväksymä Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen tilanne sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiiikka -palveluryhmän päivittämä Luovutettavaksi ehdotetut päiväkodit ja koulut -selvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Virpi Ekholm, Monika Sola, Elina Kalliohaka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat