Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään torstaina 27.12.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Sonja Harmaala ja Antti Ivanoff (varalla  Oscar Lindvall).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat