Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 173 Sammon päiväkodin parannus- ja muutostöiden lopputilitys

TRE:3715/10.03.06/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja rakennuttajainsinööri Teemu Alavenetmäki, puh. 040 703 3549, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Sammon päiväkodin parannus- ja muutostöiden toteutussuunnitelman 28.9.2017. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi toteutussuunnitelman 12.10.2017. Työt käynnistyivät lokakuussa 2017 ja kohde vastaanotettiin 31.8.2018. Kohteen taloudellinen loppuselvitys pidettiin pääurakoitsijan kanssa 2.10.2018.

Hankkeesta ei ole laadittu hankesuunnitelmaa, sillä rakennuksessa oli alun perin tarkoitus toteuttaa kaksi pientä erillistä hanketta: sisäilmaperusparannus ja ERHO-tilojen (erityistä hoitoa vaativien lasten hoitotilan) muuttaminen tavanomaisiksi päiväkotitiloiksi, jotka molemmat olivat noin 1 milj. euron hankkeita. Nämä yhdistettiin yhdeksi hankkeeksi. Näin hanke pystyttiin toteuttamaan ilman väistötilaa ja samalla saatiin pienennettyä kokonaiskustannuksia.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehdit MY Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, LVIA-suunnittelusta Sol-Air Oy ja sähkösuunnittelusta Alte Oy.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana. Kokonais- ja pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Tikirak Oy ja rakennusautomaatiotöistä vastasi Schneider Electric Finland Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Teemu Alavenetmäki Tampereen Tilapalvelut Oy:n rakennushankepalveluista. Rakennus-, LVI- ja sähkötöiden valvojana toimi Ramboll CM Oy ja rakennusautomaatiotöiden valvojana Sweco Talotekniikka Oy.

 

Hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteuma
Brutto-ala, m2 1 560 1 560
Hankinta-arvo, milj. e 1,63 1,67
Bruttoala-
kustannukset, e/m2
1 045 1 069
Töiden aloitus 10/2017 10/2017
Kohde valmis 8/2018 8/2018

 

Toteutussuunnitelman ja toteuman kustannusero on 37 532 euroa (2,2 %), mikä johtuu lisä- ja muutostyökustannusten noususta. Kustannusten nousun aiheutti toteutuksen aikana todettu tarve parantaa rakennuksen tiiviyttä ja lämmöneristystä sekä näihin töihin liittyvät muutokset.

Hankkeeseen oli varattu määrärahaa päiväkotien perusparannusmäärärahasta. Määrärahaa ei ylitetty.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Sammon päiväkodin parannus- ja muutostöiden lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Teemu Alavenetmäki oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä/Tampereen Tilapalvelut Oy, Jukka Kauppinen/Tampereen Tilapalvelut Oy, Teemu Alavenetmäki/Tampereen Tilapalvelut Oy, Jani Knuuttila/Tampereen Tilapalvelut Oy, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Kristiina Järvelä, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat