Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 174 Tampereen maauimalan uudisrakennuksen lopputilitys

TRE:1044/10.03.06/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, ja hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin liikuntapalvelut sekä sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen ydinprosessi selvittivät kesän 2014 aikana mahdollisuudet maauimalan toteuttamiseen Tampereelle. Selvityksen lähtökohtana oli maauimalan rakentaminen Tampereen uintikeskuksen yhteyteen. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi maauimalaa koskevan tarveselvityksen 20.11.2014. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi 29.10.2015 Tampereen maauimalan hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa hankkeeseen varattiin nettorahoitusta 9,5 milj. euroa. Kilpailutuksessa saatujen tarjousten perusteella kokonaiskustannukseksi tuli 10,84 milj. euroa. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toteutussuunnitelman 23.2.2017.

Hankkeeseen haettiin joulukuussa 2016 liikuntapaikkojen rakentamiseen osoitettua valtionavustusta, jota oli mahdollista saada 1 milj. euroa. Mikäli valtionavustus olisi myönnetty, hankkeeseen olisi ollut osoitettavissa määrärahaa 10,5 milj. euroa. Valtionavustusta ei saatu, ja kaupunginvaltuusto myönsi 15.5.2017 puuttuvan 1,3 milj. euron määrärahan, minkä jälkeen hankkeen määräraha oli 10,8 milj. euroa.

Maauimalahankkeen yhteydessä tehtiin myös Tampereen uintikeskuksen uimahallin energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä investointeja liittämällä kaukojäähdytyksen paluulämmön hyödyntäminen molempien rakennusten käyttöön. Tehdyt perusparannustoimet sisältyivät kokonaishankintahintaan 10,84 milj. euroa.

Tampereen maauimalan uudisrakennuksen tunnusluvut:

Kuntouintiallas 50 m
Hyppyallas 25 m
Lastenallas
Pienten lasten kahluuallas
Hyppytorni 10 m

  Suunnitelma Toteutuma
Määräraha, milj. e 10,8 -
Hankinta-arvo, milj. e 10,84 11,02
Töiden aloitus 4/2017 6/2017
Kohde valmis 5/2018 7/2018

 

Suunnittelijat:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy
LVI-suunnittelija: Ramboll Finland Oy
Vedenkäsittelysuunnittelija: Ramboll Finland Oy
Sähkösuunnittelija: Rejlers Finland Oy
GEO-suunnittelija: Geopalvelu Oy

Urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy
LVI-urakoitsija: Consti Talotekniikka Oy
Sähköurakoitsija: ESP Tekniikka Oy
Vedenkäsittelyurakoitsija: Suomen Allaslaite Oy
Vedenkäsittelyn automaatiourakoitsija: Insta Automation Oy
Rakennusautomaatiourakoitsija: Schneider Electric Finland Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Panu Hirvonen.

Tampereen kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hankkeeseen oli osoitettu yhteensä 10,8 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyivät 0,22 milj. eurolla (2,0 %). Ylitys aiheutui mm. pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta ja maaperän ennallistamisesta.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen maauimalan uudisrakennuksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Panu Hirvonen oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä/Tampereen Tilapalvelut Oy, Jukka Kauppinen/Tampereen Tilapalvelut Oy, Antti Lakka/Tampereen Tilapalvelut Oy, Panu Hirvonen/Tampereen Tilapalvelut Oy, Jani Knuuttila/Tampereen Tilapalvelut Oy, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Mikko Heinonen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat