Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 66 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 20.11.2018
§ 67 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 30.11.2018
§ 68 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 10.12.2018
§ 69 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 13.12.2018

Kiinteistöjohtaja
§ 731 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Vaitinaron vesistötäyttö ja valmistelulupa-asia, 26.11.2018
§ 732 Asuntotontin 837-224-7428-3 (Haukiluoma) vuokraaminen, 26.11.2018
§ 733 Asuntotontin 837-301-792-11 (Härmälä) vuokraaminen, 26.11.2018
§ 735 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Kaukajärvi (060)-6076-1,060-5864-10 ja -11, 26.11.2018
§ 736 Hervantajärvellä sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 26.11.2018
§ 737 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 26.11.2018
§ 738 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 26.11.2018
§ 739 Hervantajärvellä sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 26.11.2018
§ 740 Vuokrasopimuksen jatkaminen tiloista Veikkola II RN:o 3:69 ja Torittu RN:o 3:77, 26.11.2018
§ 741 Tampereen Kansi ja Areena -hanke, tontin 837-118-325-11 rasitesopimus, 27.11.2018
§ 742 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin varaaminen, 04.12.2018
§ 745 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin varaaminen, 04.12.2018
§ 746 Katualue-nimisen lunastusyksikön 837-601-2-233 myyntiä koskevan päätöksen peruminen, 04.12.2018
§ 747 Vuoreksessa sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 04.12.2018
§ 748 Asuntotontin 837-327-7722-8 (Vuores) vuokraaminen, 04.12.2018
§ 749 Asuntotontin 837-327-7652-1 (Vuores) vuokraaminen, 04.12.2018
§ 751 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia XVI (116)-273-16 ja yleistä katualuetta, 04.12.2018
§ 752 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin varaaminen, 04.12.2018
§ 753 Kalastusmääräykset Tampereen kaupungin vesialueilla v. 2019, 05.12.2018
§ 754 Puutavaran myyminen, 05.12.2018
§ 755 Määräosan kaavatontista 837-109-990-1 varausajan jatkaminen, 05.12.2018
§ 756 Määräosan kaavatontista 837-109-990-1 varausajan jatkaminen, 05.12.2018
§ 757 Yritystontin 837-81-8304-4 vuokraaminen Destaclean Oy:lle, 05.12.2018
§ 759 Osoitteessa Pispalan valtatie 58 sijaitsevan huoneiston nro 23 vuokrasopimuksen purkaminen, 11.12.2018
§ 760 Tontin 837-301-792-15 vuokraaminen Tarmonkujan Parkki Oy:lle, 11.12.2018
§ 761 Tontin 837-301-792-14 vuokraaminen Tarmonkujan Parkki Oy:lle, 11.12.2018
§ 762 Tontin 837-301-792-13 vuokraaminen Tarmonkujan Parkki Oy:lle, 11.12.2018
§ 764 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin varaaminen, 11.12.2018
§ 765 Hervantajärvellä sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 11.12.2018
§ 766 Vuoreksessa sijaitsevan rakentamattoman omakotitontin myynnin hyväksyminen, 11.12.2018
§ 768 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 13.12.2018
§ 770 Hervantajärvellä sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 14.12.2018
§ 771 Asuntotontin 837-327-7694-1 (Vuores) varausajan jatkaminen, 13.12.2018
§ 775 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin varaaminen, 14.12.2018
§ 776 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja XVII (117)-316-3 ja -4, 14.12.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat