Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 100 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Kokemuskävely maastossa (Sini Miettinen ja Venla Pesonen, Ramboll Finland Oy)
  • Metsänhoidon toimintamallin 2009-2020 päivittämisen tilanne (Anne Tuominen)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauon pitämisestä ennen asian käsittelyn aloittamista.

Markus Koskinen, nuorisovaltuuston edustaja Juho Mäenpää, johtaja Teppo Rantanen ja viestintäpäällikkö Raija Lindell poistuivat kokouksesta kokoustauon aikana. Lasse Oksanen poistui kokouksesta kokemuskävelyn jälkeen.

Konsultit Sini Miettinen ja Venla Pesonen (Ramboll Finland Oy) sekä metsätalouspäällikkö Anne Tuominen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat