Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 101 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Asunto- ja kiinteistöautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asuntorahoitussihteeri
§ 27 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 17.05.2019
§ 29 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 28.05.2019
§ 30 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 07.06.2019
§ 31 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 14.06.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 463 Kaanaan jätevesijärjestelmien saneerauksen hankintapäätös, 07.06.2019
§ 484 Virastotalon rakennusmittaajan valinnasta päättäminen, 17.06.2019
§ 486 Messukylän koulun perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta, 17.06.2019
§ 417 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta Tampereen keskuspaloaseman pihalla, 20.05.2019
§ 428 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta Orimuksen päiväkodin pihassa, 20.05.2019
§ 480 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Rauhaniemen sairaalarakennuksen piha-alueella 12.12.2018, 13.06.2019
§ 482 Vahingonkorvausvaatimus kaatumisesta Tammelantorilla 2.2.2019, 13.06.2019
§ 483 Vahingonkorvausvaatimus kaatumisesta Hakametsän jäähallin piha-alueella 31.3.2019, 13.06.2019
§ 389 Selvitys kanteluun Pispalan koulun sisäilmaongelmasta, 07.05.2019
§ 394 Omakotitontin 837-327-7741-4 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 395 Omakotitontin 837-327-7737-1 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 396 Omakotitontin 837-327-7741-2 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 397 Omakotitontin 837-327-7736-4 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 398 Omakotitontin 837-327-7737-4 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 399 Omakotitontin 837-327-7738-8 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 400 Omakotitontin 837-327-7740-1 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 401 Omakotitontin 837-327-7740-5 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 402 Omakotitontin 837-327-7739-5 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 404 Omakotitontin 837-327-7736-3 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 405 Omakotitontin 837-327-7736-1 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 406 Omakotitontin 837-327-7736-5 vuokraaminen, 13.05.2019
§ 408 Omakotitontin 837-327-7735-2 myyminen, 13.05.2019
§ 409 Tontin 837-301-1909-5 (Härmälä) varausajan jatkaminen, 13.05.2019
§ 410 Tontin 837-37-5727-3 vuokrauspäätöksen muuttaminen , 13.05.2019
§ 418 Omakotitontin 837-327-7738-14 vuokraaminen, 20.05.2019
§ 419 Omakotitontin 837-327-7739-4 vuokraaminen, 20.05.2019
§ 420 Omakotitontin 837-327-7740-4 vuokraaminen, 20.05.2019
§ 421 Omakotitontin 837-327-7737-2 vuokraaminen, 20.05.2019
§ 422 Omakotitontin 837-327-7739-8 vuokraaminen, 20.05.2019
§ 423 Omakotitontin 837-327-7738-12 vuokraaminen, 20.05.2019
§ 424 Asemakaavan n:ro 8693 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, 20.05.2019
§ 425 Tilojen alivuokraaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä osoitteessa Tursonkatu 4, 20.05.2019
§ 427 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-273-2746-1 ja -2, 20.05.2019
§ 429 Omakotitontin 837-327-7738-11 myyminen, 20.05.2019
§ 430 Omakotitontin 837-78-7311-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 26.05.2019
§ 431 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-108-808-12, 26.05.2019
§ 432 Asuntotontin 837-327-7643-2 (Vuores) vuokraaminen, 26.05.2019
§ 433 Asemakaavaehdotukseen nro 8637 liittyvä luovutuskirja, kiinteistöt 837-723-12-23 ja -24, 26.05.2019
§ 434 Asemakaavaehdotukseen nro 8637 liittyvä luovutuskirja, kiinteistö 837-723-12-28, 26.05.2019
§ 438 Omakotitontin 837-327-7738-9 vuokraaminen, 03.06.2019
§ 440 Maa-alueiden vuokraaminen Mustavuori Oy:lle, 03.06.2019
§ 441 Omakotitontin 837-60-6187-6 vuokraaminen, 03.06.2019
§ 442 Omakotitontin 837-327-7735-3 myyminen, 03.06.2019
§ 443 Asuntotontin 837-301-792-12 (Härmälä) vuokraaminen, 03.06.2019
§ 446 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 03.06.2019
§ 447 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 03.06.2019
§ 448 Omakotitontin 837-9-4977-3 myyminen, 03.06.2019
§ 449 Omakotitontin 837-327-7735-1 myyminen, 03.06.2019
§ 450 Omakotitontin 837-327-7738-5 myyminen, 03.06.2019
§ 453 Muutos Tredun Sammonkadun toimipisteen tiloja koskevaan vuokrasopimukseen, 03.06.2019
§ 454 Muutos Tredun Virtain toimipisteen tiloja koskevaan vuokrasopimukseen, 03.06.2019
§ 455 Muutos Tredun Pirkkalan toimipisteen vuokrasopimukseen, 03.06.2019
§ 457 Omakotitontin 837-327-7741-1 vuokraaminen, 04.06.2019
§ 458 Ostotarjouksen hyväksyminen ja omakotitontin 837-327-7738-1 varaaminen, 04.06.2019
§ 459 Rakennusten vuokraaminen Mustavuori Oy:lle osoitteesta Nokiantie 150, Tampere, 04.06.2019
§ 461 Valtuutuksen antaminen AlfaKuntoutus Hervanta Oy:lle Väkipyöränkatu 11 sijaitsevan tukiasumisyksikön Tampereen Keitaan asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi Tampereen kaupungin puolesta, 04.06.2019
§ 462 Valtuutuksen antaminen AlfaKuntoutus Hervanta Oy:lle Pispalan valtatie 58:ssä sijaitsevan tukiasumisyksikön(Tampereen Keidas 2) asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi Tampereen kaupungin puolesta, 04.06.2019
§ 464 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-028-5595-5,-6,-7,-8 ja -9, 07.06.2019
§ 467 Omakotitontin 837-327-7739-3 vuokraaminen, 07.06.2019
§ 469 Yhteisjärjestelysopimuksen lisäosan hyväksyminen koskien tontteja 837-301-1912-1-8, 07.06.2019
§ 473 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-102-13-3 ja -29, 13.06.2019
§ 474 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-327-7656-1 ja 327-9903-0, 13.06.2019
§ 477 Asuntotontin 837-327-7694-1 (Vuores) vuokraaminen, 13.06.2019
§ 478 Omakotitontin 837-327-7737-3 varaaminen, 13.06.2019
§ 479 Muutos päätökseen koskien asuntotontin 837-327-7643-2 (Vuores) vuokraamista, 13.06.2019
§ 487 Oppilaitoskiinteistön vuokraaminen Tredu Kiinteistöt Oy:ltä osoitteessa Santalahdentie 10, 17.06.2019
§ 488 Opetustilojen vuokraaminen TREDU-Kiinteistöt Oy:ltä Kangasalla Finnentie 39:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä, 17.06.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat