Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 87 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksissa kaudella 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksissa kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat