Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 19.6.2019

§ 82 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:

  • kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala (Tampereen Tilapalvelut Oy) § 84 ajaksi
  • hankearkkitehti Jarmo Viljakka § 92 ajaksi
  • konsultit Sini Miettinen ja Venla Pesonen (Ramboll Finland Oy) sekä metsätalouspäällikkö Anne Tuominen § 100 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat