Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 162 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelman 2020 valmistelu / strategiacontroller Tuomas Huhtala
  • Purkukohteet 2020 / tilapäällikkö Niko Suoniemi
  • Asumisen kehittämisen ajankohtaiskatsaus / asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä
  • Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Tampereen kaupungin välisen Palvelu- ja yhteistyösopimuksen neuvottelutilanne / toimitusjohtaja Petri Mölsä

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Strategiacontroller Tuomas Huhtala, tilapäällikkö Niko Suoniemi, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä ja toimitusjohtaja Petri Mölsä olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat