Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisten asioiden ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevat asiat § 179 Puistokoulu Vuores -hankkeen toteutussuunnitelma, toteutussopimus, rakennuttamissopimus ja rahoitusleasingsopimus (lisäpykälä), § 180 Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin välisten vuokrasopimusten päättäminen 31.12.2019 (lisäpykälä) ja § 181 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä).

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti yksimielisesti käsitellä §:n 169 jälkeen §:n 179.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat