Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 181 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Asunto- ja kiinteistöautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asuntorahoitussihteeri
§ 62 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 22.10.2019
§ 63 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 01.11.2019
§ 64 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 08.11.2019
§ 65 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 08.11.2019
§ 66 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 15.11.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 657 Tammelan stadionin toteuttajan hankintaan liittyvä tarjoajien valinta, 21.10.2019
§ 672 Sulkavuoren LOU2 urakan kaupungin osuuden hankinta, 01.11.2019
§ 687 Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmien pilotoinnin hankinta Isokuusen päiväkoti- ja kouluhankkeeseen, 14.11.2019
§ 656 Lisäkorvaushakemus Tammelantorilla 2.2.2019  aiheutuneen kaatumisen aiheuttamista kustannuksista , 21.10.2019
§ 658 Toimitilan vuokraaminen Onkiniemen tehdaskiinteistöstä Tmi Tampereen Tyylikalusteelle, huone 422, 24.10.2019
§ 659 Toimitilan vuokraaminen Onkiniemen tehdaskiinteistöstä Tmi Tampereen Tyylikalusteelle, huone 412, 24.10.2019
§ 660 Tampereen Tikkutehtaan Parkki Oy:n vuokrasopimuksen (837-108-9901-0) muuttaminen, 28.10.2019
§ 662 Vuokrasopimuksen täsmennys ja muutos koskien toimitilan vuokraamista Finnpark Oy:ltä, 28.10.2019
§ 663 Kiinteistö Oy Valtakatu 31:ltä vuokratun toimitilan muutossopimus osoitteessa Valtakatu 31, Valkeakoski, 28.10.2019
§ 668 Telia Towers Finland Oy:lle vuokratun alueen tilasta 837-589-5-21 sopimuksen jatkaminen, 01.11.2019
§ 669 Elisa Oyj:lle vuokratun tontin 837-327-7607-2 sopimuksen jatkaminen, 01.11.2019
§ 673 Kauppahallin liiketilan (liiketilat 64 ja 65) vuokraaminen Huutokauppahuone Aleksi Oy:lle, 01.11.2019
§ 674 Asuntotontin 837-327-7693-1 (Vuores) varausajan jatkaminen, 01.11.2019
§ 675 Yritystontin 837-235-3572-15 vuokra-ajan jatkaminen, 04.11.2019
§ 676 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-104-63-1, 11.11.2019
§ 677 Muutos Etelä-Hervannan koulun väistötilaa koskevaan allekirjoitettuun sopimukseen , 11.11.2019
§ 678 Tampereen kaupungin palveluverkon kohteiden keittiötilojen vuokraaminen Pirkanmaan Voimia Oy:lle, 11.11.2019
§ 679 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7718-1,2 ja 3, 11.11.2019
§ 682 Auditorion ja kokoustilan vuokraaminen Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeelle osoitteessa Åkerlundinkatu 8, Tampere, 11.11.2019
§ 684 Omakotitontin 837-327-7738-1 myyntipäätöksen kumoaminen, 14.11.2019
§ 688  Rakentamattoman tontin 837-45-4623-3 puolikkaan vuokraoikeuden luovutuksen hyväksyminen, 14.11.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat