Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 161 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa:

  • strategiacontroller Tuomas Huhtala § 162
  • tilapäällikkö Niko Suoniemi § 162
  • asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä § 162
  • toimitusjohtaja Petri Mölsä § 162
  • hankepäällikkö Jarmo Viljakka § 164, § 165, § 166
  • rakennuttajainsinööri Marko Leino § 167
  • rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen § 168
  • rakennuttajainsinööri Tero Keisu § 169

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat