Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 170 Valtuustoaloite vessapassin käyttöönottamiseksi kaupungin tiloissa - Olga Haapa-aho ym. 

TRE:5212/06.00.01/2019

Valmistelija

  • Kyllästinen Taru, Tila-asiantuntija
  • Sivén Kari, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Olga Haapa-aho ja 25 muuta allekirjoittajaa esittävät 19.8.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki ottaa vessapassin käyttöön sopivissa kaupungin tiloissa ja viestii siitä omilla verkkosivuillaan.

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön vessapassin kokeilun tämän vuoden loppuun mennessä. Vessapassin tarkoituksena on helpottaa suolistosairauksia, endometrioosia, PCOS:ää, vulvodyniaa, suolistosyöpää, neurosairauksia, eturauhasyöpää, gynekologisia syöpiä, rakkosyöpää, neuroendokriinisiä kasvaimia ja sklerodermaa sairastavien mahdollisuutta päästä välittömästi lähimpään vessaan, vaikkei henkilö olisi juuri silloin asiakkaana. Soveltuvia kohteita vessapassin käyttöönottoon ovat kohteet, joissa vessoihin on vapaa ja maksuton kulku tai kohteet, joissa on henkilökuntaa opastamiseen ja ovien aukaisua varten.

Vessapassin käyttö aloitetaan kohteista, jotka sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja joissa on jatkuvasti paikalla henkilökuntaa opastamista ja ovien aukaisua varten. Ensimmäiset kaksi kohdetta ovat Keskusvirastotalo ja Frenckell. Virastotalolla wc-passi otetaan käyttöön sisäänkäyntikerroksen wc-tiloihin, joihin virastomestari järjestää kulkemisen tiloja tarvitsevalle. Toisena kiinteistönä on Frenckell, jossa vessapassi otetaan käyttöön Ravintola Frenckell & Pihan wc-tiloista, joihoin on vapaa kulku sekä Tilapalveluiden pohjakerroksen wc-tiloista, joihin vastaanoton asiakaspalvelija järjestää kulkemisen.

Ennen toiminnan aloitusta ohjeistetaan kohteiden henkilökuntaa sekä käydään läpi, kuinka vessapassin käyttäjälle järjestetään kulku asiakkailta suljettujen tilojen osalta sekä kuinka valvotaan suljetuista tiloista poistuminen. Vessapassia voi käyttää edellä mainituissa kohteissa niiden aukioloaikoina.

Kokeilun myötä kerätään kokemuksia vessapassin käytön toimivuudesta ja kohteiden soveltuvuudesta tarkoitukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Olga Haapa-ahon ym. valtuustoaloite ja siitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Lautakunta toteaa että Tampereen kaupungin tiloja joissa vessapassi otetaan käyttöön, ovat Keskusvirastotalon ja Frenckellin lisäksi myös muut kaupungin julkiset tilat kuten esimerkiksi kirjastot. Lautakunta edellyttää että kaupungin omien verkkosivujen lisäksi kohteet joissa vessapassi on käytössä ilmoitetaan myös palvelun verkkosivuille, josta ne ovat helpoimmin käyttäjien löydettävissä.

Kokouskäsittely

Erik Lydén teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

Lautakunta toteaa että Tampereen kaupungin tiloja joissa vessapassi otetaan käyttöön, ovat Keskusvirastotalon ja Frenckellin lisäksi myös muut kaupungin julkiset tilat kuten esimerkiksi kirjastot. Lautakunta edellyttää että kaupungin omien verkkosivujen lisäksi kohteet joissa vessapassi on käytössä ilmoitetaan myös palvelun verkkosivuille, josta ne ovat helpoimmin käyttäjien löydettävissä.

Sonja Harmaala kannattti Lydénin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

KH

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat