Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.11.2019

§ 169 Vuorestalon toisen rakennusvaiheen lopputilitys 

TRE:510/10.03.06/2018

Valmistelija

  • Keisu Tero, Rakennuttajainsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja rakennuttajainsinööri Tero Keisu, puh. 040 621 3217, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Vuorestalo (Vuoreksen koulukeskus) on kaupunginosan ensimmäinen julkinen rakennus, alueen monitoimikeskus. Rakennuksen pääkäyttäjä on perus- ja esiopetus. Lisäksi rakennuksessa toimii iltapäiväkerho, päiväkoti, neuvola ja hammashoitola. Palloilusali (900 m²) ja muut yleisötilat ovat erittäin aktiivisessa käytössä. Koulu on mitoitettu 1200 oppilaalle, esiopetus 60 oppilaalle ja päiväkoti 100 lapselle.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Tampereen Tilapalvelut Oy, jossa toisen vaiheen osalta projektipäällikkönä on toiminut rakennuttajainsinööri Tero Keisu. Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy toimi hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana. Rakennesuunnittelijana oli A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana Insinööritoimisto Granlund Tampere Oy, sähkösuunnittelijana Sweco Talotekniikka Oy ja pohjarakennesuunnittelijana Geopalvelu Oy.

Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2018 ja ne valmistuivat heinäkuussa 2019 siten, että uusi rakennusosa otettiin käyttöön elokuussa 2019. Hankkeen rakennustyöt teki Peab Oy, IV-työt Ilmastointi Mikenti Oy, putkityöt Consti Talotekniikka Oy, sähkötyöt Quattroservices Oy ja rakennusautomaatiotyöt Schneider Electric Finland Oy.

Hanke on toteutettu kaupungin ulkopuolisen rahoittajan rahoittamana. Kaupunki on vuokrannut rakennuksen tilat 20 vuoden kiinteistö-leasing-sopimuksella, johon sisältyy 10 vuoden jatkomahdollisuus ja mahdollisuus lunastaa rakennus omaksi.

 

 

 

Vuorestalon 2. vaiheen tunnusluvut:

 

toteutussuunnitelma toteuma

bruttoala, m2

9 021 8966
tilavuus, m3 42 112 42 112
bruttoalakustannukset, €/m2 2 022 2 034
töiden aloitus 2/2018 2/2018
kohde valmis 6/2019 7/2019
hankinta-arvo, M€ 18,24 18,24

Tampereen kaupungin talousarviossa koko hankkeen kustannusarvio oli yhteensä 44,72 M€, jotka olivat myös lopulliset toteutuskustannukset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Vuorestalon 2. vaiheen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Tero Keisu oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Leena Kostiainen, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat