Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisin asioihin:

  • Ryhmärakennuttamisen edistäminen Tampereella /erityisasiantuntija Kaisu Kammonen
  • Seuranta - Asuinalueiden eriytymiskehityksen ennaltaehkäisy asunto- ja maapolitiikan tukena / kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen ja kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki olivat asiantuntijoina asioiden käsittelyjen aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Käsitellyt asiat