Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 20 Asemakaavan nro 8617 Ilokkaanpuisto toteutussopimus Amodus Oy:n ja Arkta Rakennus Oy:n kanssa

TRE:551/10.00.03/2014

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2015 yhteistyösopimuksen kehittäjäyhteenliittymän eli Amodus Oy:n ja Arkta Rakennus Oy:n (2015 Arkta Rakennuttajat Oy) kanssa. Yhteistyösopimuksen ja kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta on sovittu ehdollisessa toteutussopimuksessa.

Vuonna 2015 hyväksytyn yhteistyösopimuksen tarkoituksena oli kehittää yhteistyössä kaupungin omistamaa maata. Sopimus koski asemakaavan nro 8617 mukaista aluetta, joka käsittää rajatut alueet kiinteistöistä 837-585-3-20, 837-585-3-22, 837-858-4-182, 837-585-8-86, 837-585-8-91, 837-585-8-99. Alue sijaitsee Hylliniitynkadun varrella, Veisunkadun ja Ilokkaankadun risteysalueen eteläpuolella. Asemakaava nro 8617 kehittämisalueella on saanut lainvoiman 12.11.2018.  

Työyhteenliittymä toteuttaa sopimuksen kohteena olevalle alueelle asuntorakentamista, joka on osa E-lukulaskentaan ja nollaenergiarakentamiseen liittyvää kehityshanketta. Hankkeen perusajatuksena on toteuttaa uusiutuvan energian voimalaitoksia keskitetysti itse asuntoalueen ulkopuolella palvelemaan alueen kiinteistöjä. Työyhteenliittymä suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa voimalaitoshankkeena Teiskon Viitapohjaan aurinkovoimalan, joka tuottaa energiaa kehittäjäyhteenliittymän toteuttamille asunto-osakeyhtiöille Ilokkaanpuiston alueella.

Viitapohjan aurinkovoimalahanke on lajissaan ensimmäinen asuntorakentamiseen kytkeytyvä paikallisen ja uusiutuvan energiatuotannon kehittämishanke Tampereella. Hanke edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja siksi erilaisista kokeiluista on hyvä saada tietoa tavoitteen eteenpäin viemiseksi. Hanketta on ohjannut pormestarin 16.9.2015 asettama ohjausryhmä. Toteutusvaiheeseen tullaan esittämään seurantaryhmän nimittämistä.

Liitteenä olevan toteutussopimuksen mukaisesti kaupunki sitoutuu vuokraamaan osan asemakaava-alueen tonteista kehittäjäyhteenliittymän perustamille yhtiöille. Kehittäjäyhteenliittymä taas sitoutuu toteuttamaan asuinrakennukset ja aurinkovoimalan siten, että asuinrakennuksista tulee nettonollaenergiarakennuksia.

Kiinteistötoimi on yhdessä päätöksenteko ja lakiasiat -yksikön sekä kestävä kaupunki -palveluryhmän kanssa neuvotellut liitteenä olevan 11.2.2019 allekirjoitetun ehdollisen Ilokkaanpuiston asemakaavan nro 8617 toteutussopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

11.2.2019 allekirjoitettu ehdollinen Ilokkaanpuiston asemakaavan nro 8617 toteutussopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arkta Rakennus Oy, Amodus Oy, Heli Toukoniemi, Juha Perämaa, Elina Seppänen, Tuomas Vanhanen, Kari Kankaala, Aila Taura, Pauli Välimäki

Käsitellyt asiat