Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 24 Asunto Oy Kissanmaankatu 9 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-133-0854-0004 (Kissanmaa) vuokra-ajan jatkaminen

TRE:278/10.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Kissanmaankatu 9 –nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti Kissanmaa-854-4 alun perin 1.7.1959 alkaneeseen vuokrasopimukseen tammikuun 31. päivänä 1977 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin Kissanmaa-854-4 pinta-ala on 1 474 m² ja asemakaavan mukainen asuinrakennusoikeus 1 350 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 oli 2 777,68 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.4.2019. Vuokramies on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti Kissanmaa-854-4 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 21 600,00 euroa (pääoma-arvo 540 000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1 108,83 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 400 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Asunto Oy Kissanmaankatu 9 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin Kissanmaa-854-4 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.5.2019 - 30.4.2069).

Tontin Kissanmaa-854-4 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 1 108,83 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 21 600,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Riitta Lyytikäinen ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa 20.2.2019. Erik Lydén kannatti ehdotusta.
Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 23.1.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksen:

Asunto Oy Kissanmaankatu 9 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin Kissanmaa-854-4 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.5.2019 - 30.4.2069).

Tontin Kissanmaa-854-4 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 1 108,83 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 21 600,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Kissanmaankatu 9, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Käsitellyt asiat