Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 23 Asunto Oy Väinänkontu -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-0820-0014 (Kaleva) vuokra-ajan jatkaminen

TRE:277/10.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Väinänkontu –nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti Kaleva-820-14 alun perin 1.4.1959 alkaneeseen vuokrasopimukseen helmikuun 26. päivänä 1971 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin Kaleva-820-14 pinta-ala on 3 134 m² ja asemakaavasta tulkittu laskennallinen rakennusoikeus 2 559 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 oli 2 604,12 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 31.3.2019. Vuokramies on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti Kaleva-820-14 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 53 227,00 euroa (pääoma-arvo 1 330 675 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2 732,40 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 520 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 31.3.2069 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Asunto Oy Väinänkontu –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin Kaleva-820-14 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.4.2019 - 31.3.2069).

Tontin Kaleva-820-14 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.4.2019 alkaen 2 732,40 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 53 227,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kalle Kiili ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa 20.2.2019. Lasse Oksanen kannatti ehdotusta.
Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

 • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 23.1.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Asunto Oy Väinänkontu –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin Kaleva-820-14 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.4.2019 - 31.3.2069).

Tontin Kaleva-820-14 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.4.2019 alkaen 2 732,40 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 53 227,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

 • Kalle Kiili ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Kokouskäsittely

Kalle Kiili ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Tero Vehviläinen kannatti ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kiilin palautusehdotuksen hyväksyminen JAA, hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: palautusehdotus hylättiin äänin 2 - 7, kaksi tyhjää.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 18%

  Kalle Kiili, Tero Vehviläinen

 • Ei 7 kpl 64%

  Anna-Kaisa Heinämäki, Erik Lydén, Ilkka Porttikivi, Oscar Lindvall, Riina-Eveliina Eskelinen, Sonja Harmaala, Tiina Oksanen

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Riitta Lyytikäinen, Tuula Pohjola

Tiedoksi

Asunto Oy Väinänkontu, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Käsitellyt asiat