Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 26 Asunto Oy Välimaankatu 25 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-114-245-9 vuokra-ajan jatkaminen

TRE:1241/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Välimaankatu 25 –nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-114-245-9, Pohjolankatu 27, lokakuun 1. päivänä 1989 (alun perin vuodelta 1927) alkaneen vuokrasopimuksen perusteella.

Tontin 837-114-245-9 pinta-ala on 1 235 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 1 000 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 oli 3 057,94 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.9.2019. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-114-245-9 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.
  
Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 28 000 euroa (pääoma-arvo 700 000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1 437,37 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 700 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.9.2069 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Asunto Oy Välimaankatu 25 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-114-245-9 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.10.2019–30.9.2069).

Tontin 837-114-245-9 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.10.2019 alkaen 1 437,37 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 28 000 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Välimaankatu 25, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, Heli Toukoniemi

Käsitellyt asiat