Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi

Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla oleva asia § 30.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että §:t 16 ja 17 
käsitellään §:n 13 Ajankohtaiskatsaus jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat