Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 27 Oikaisuvaatimus koskien asuntotontin 837-121-397-5 vuokra-ajan jatkamista

TRE:8337/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tontin 837-121-397-5 vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2019.  Kiinteistöjohtajan 7.1.2019 §:ssä 1 tekemän päätöksen perusteella tontin vuokra-aikaa on jatkettu 1.1.2020–31.12.2069 uusituin vuokraehdoin. Tontin uudeksi perusvuokraksi on vahvistettu 168,46 euroa vuodessa, jolloin tämänhetkinen vuosivuokra on 3 280 euroa.

Tontin vuokralaiset ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen tontin 837-121-397-5 vuokra-ajan jatkamista koskevaan kiinteistöjohtajan päätökseen. Vuokralaisten mielestä vuokran määrittelyssä olisi pitänyt ottaa huomioon mm. läheisen Kekkosentien aiheuttamat melu- ja pölyhaitat sekä Piennarkadun lisääntyneet liikennemäärät.
  
Tontin vuokran perusteena olevan pääoma-arvon määrityksessä on Tampereen kaupunginvaltuuston 23.4.2018 § 77 hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018–2021 mukaisesti otettu huomioon tontin sijainti (etäisyys keskustasta), pinta-ala ja rakennusoikeus sekä alueen aiempi hinnoittelu.

Yksittäisten tonttien ominaisuudet kuten tontin maaperä, rakennettavuus, meluhaitat tms. tulee ratkoa rakennussuunnittelussa ja kiinteistön perusparannustoimin. Sen sijaan maanvuokraan niillä ei ole vaikutusta.

Valtuuston päätöksen kaltaiset kunnan toimintaa esimerkiksi maanvuokrauksessa linjaavat päätökset liittyvät tavoitteiltaan olennaisesti yhdenvertaisuuteen ja tasapuoliseen kohteluun.
Kunnalla on laaja harkintavalta sen linjatessa niitä periaatteita, joita se noudattaa päättäessään alueidensa vuokraamisesta. Oikeuskäytännön mukaan kunta voi käyttää kaavamaisia vuokran määräytymisen perusteita, kunhan perusteet eivät ole syrjiviä tai yhdenvertaisuusperiaatteen tai muiden hallintolain 6 §:n mukaisten oikeusperiaatteiden vastaisia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Vuokra-ajan jatkamista ja vuosivuokran vahvistamista koskeva päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Patricia Nikko, kiinteistötoimi

Käsitellyt asiat