Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään maanantaina 25.2.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Lasse Oksanen ja Tiina Oksanen (varalla Tuula Pohjola).

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tero Vehviläinen ja Tiina Oksanen (varalla Tuula Pohjola).


Käsitellyt asiat