Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 19 Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja kaupungin välinen vaihtokirja koskien Niihaman ja Hirviniemen maa-alueita

TRE:7151/02.06.02/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on usean vuoden ajan käynyt maanhankinta-neuvotteluja Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kanssa koskien Niihamassa olevaa noin 83 ha:n suuruista määräalaa tilasta 837-587-1-17. Kauppi-Niihama yleiskaavassa määräala on pääosin osoitettu keskuspuistoksi varatuksi virkistysalueeksi (VKV-1) ja R-3 alueeksi, jolle voisi sijoittaa esimerkiksi leirintäalueen. Kaupunki teki 29.8.2017 seurakuntayhtymälle ostotarjouksen määräalasta. Kaupungin ostotarjous oli yhteensä 1 938 420,00 euroa  ja se muodostui puuston arvosta (528 122 euroa) ja maapohjan arvosta (1 410 820 euroa).  Maapohjan arvo perustuu toteutuneisiin vertailukauppoihin. Puustosta on ulkopuolisen arvioitsijan arvio. Seurakuntayhtymä teetti maapohjasta kiinteistöarvion auktorisoituneella kiinteistöarvioijalla, jonka näkemyksen mukaan määräalan maapohjan arvo olisi 1 441 000 euroa. Tällä perusteella on katsottava, että kaupungin ostotarjous vastaa kohteen käypää hintaa.  Kiinteistötoimen ja seurakuntayhtymän välisissä neuvotteluissa seurakuntayhtymä toi esille halukkuuden ostaa noin 4,4 ha:n määräalan Hirviniemestä tilasta 837-501-18-0. Määräala olisi heille tärkeä entisen Diabetes-keskuksen toimintojen kehittämiseksi. Kiinteistötoimi teki seurakuntayhtymälle tästä 4,4 ha:n suuruisesta määräalasta myyntitarjouksen, joka oli 176 000,00 euroa. Myyntitarjous muodostui 76 000 euron raakamaahinnasta sekä 100 000 euron rantavyöhyke- ja lisäaluehinnasta.

Tältä pohjalta kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laati vaihtokirjaluonnoksen, jolla Tampereen kaupunki luovuttaisi Tampereen evankelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle noin 4,4 ha:n suuruisen määräalan tilasta Huoneenmaa, kiinteistötunnus 837-501-18-0, ja Tampereen evenkelis-luterilainen seurakuntayhtymä luovuttaisi Tampereen kaupungille noin 83 ha:n suuruisen määräalan tilasta Pappila, kiinteistötunnus 837-587-1-17. Välirahana kiinteistönvaihdossa kaupunki suorittaisi seurakuntayhtymälle miljoonaseitsemänsataakuusikymmentäkaksituhatta neljäsataakaksikymmentä (1 762 420) euroa.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli 5.4.2018  kaupungin ja seurakuntayhtymän välistä maanvaihtoasiaa. Kokouksessaan seurakuntayhtymä hyväksyi maanvaihtoon liittyvän ehdollisen vaihtokirjaluonnoksen. Kirkkohallitus käsitteli 23.10.2018  kaupungin ja seurakuntayhtymän vaihtoon liittyvää valitusta ja päätöksen alistusta kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus hylkäsi vaihtoa koskevat valitukset ja vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen, jolla kirkkovaltuusto hyväksyi kaupungin ja seurakuntayhtymän välisen vaihtokirjaluonnoksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Liitteenä oleva vaihtokirjaluonnos hyväksytään. Vaihtokirjalla Tampereen kaupunki luovuttaa Tampereen evenkelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle noin 4,4 ha:n suuruisen määräalan tilasta Huoneenmaa, kiinteistötunnus 837-501-18-0, ja Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä luovuttaa Tampereen kaupungille noin 83 ha:n suuruisen määräalan tilasta Pappila, kiinteistötunnus 837-587-1-17. Välirahana kiinteistönvaihdossa kaupunki suorittaa seurakuntayhtymälle miljoonaseitsemänsataakuusikymmentäkaksituhatta neljäsataakaksikymmentä (1 762 420) euroa. Väliraha maksetaan vuoden 2019 maanhankintaan varatuista rahoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Riina-Eveliina Eskelinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Eskelinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Anita Liecks, Patricia Nikko, Marianne Tamminen, Sirkka Koivuniemi, Maija Sihvonen, Jaana Hautaniemi, Petra Rantanen, Heli Toukoniemi, Pia Hastio

Käsitellyt asiat