Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 29 Tontin 837-132-881-44 varaaminen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

TRE:678/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (y-tunnus 0826597-8) on pyytänyt saada varata tontin 837-132-881-44 Kaupin kampusalueelta Arvo Ylpön kadun varrelta. Tontin pinta-ala on 14 464 m² ja rakennusoikeus 21 900 k-m². Asemakaavassa tontti on osoitettu KS-1 merkinnällä (liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle sallitaan terveydenhuoltoa palvelevien tutkimus-, opetus- ja tuotantotilojen rakentaminen). Tontille on tarkoitus toteuttaa aikuispsykiatrian uudisrakennus. Taustalla on sairaanhoitopiirin päätös siirtää aikuispsykiatrian toiminnot Nokian Pitkäniemestä Taysin keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle. Psykiatrian toimintojen sijoittaminen tontille liittyy Kaupin kampusalueen kokonaisjärjestelyihin ja siihen miten erikoissairaanhoidon tilat järjestetään tulevaisuudessa Pirkanmaalla. Psykiatrian uudisrakentaminen on tarkoitus sijoittaa osin kaupungin luovuttamalle tontille 837-132-881-44 sekä osin Sairaanhoitopiirin omistamalle tontille. Rakentaminen vaatii poikkeamisluvan asemakaavasta.

Tontille 837-132-881-44 tulisi tässä vaiheessa vahvistaa luovutusehdot maapolitiikan linjausten mukaisesti ja varata tontti Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle hankkeen suunnittelua ja tarvittavia lupaprosesseja varten 1.3.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 28.2.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varaajalla on vaihtoehtoisesti myös mahdollisuus esittää tontin ostamista varausaikana. Tontin myyminen edellyttää erillisen kaupunginvaltuuston päätöksen. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 13 687 euroa kuukaudessa.

Ottaen huomioon tontin sijainnin, pinta-alan, rakennusoikeuden sekä muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 328 500 euroa (pääoma-arvo 5 475 000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 16 863,45 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 250 euron kerrosneliömetriarvoa ja kuuden prosentin vuokranmääräytymis-korkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tontti  837-132-881-44 varataan Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.3.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella,  kuitenkin enintään 28.2.2020 asti. Varaajalla on vaihtoehtoisesti myös mahdollisuus esittää tontin ostamista varausaikana. Tontin myyminen edellyttää erillisen kaupunginvaltuuston päätöksen.

Tontille 837-132-881-44 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 16 863,45 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 328 500 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta. Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Varausaikana tontista 837-132-881-44 peritään vuokraa 13 687 euroa kuukaudessa.

Valtuutetaan Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hakemaan hankkeelle tarvittavaa poikkeamislupaa ja rakennuslupaa varausaikana. Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa kaikista lupaprosesseihin liittyvistä kustannuksista ja velvoitteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, maanvuokrat                   

Käsitellyt asiat