Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 28 Yritystontin 837-117-313-2 vuokra-ajan jatkaminen

TRE:553/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Pienteollisuustalo Oy:lle (y-tunnus 0155054-9) on vuokrattu yritystontti 837-117-313-2 alun perin 1.5.1970 alkaneen vuokrasopimuksen perusteella. Yliopistonkadun ja Kalevantien kulmauksessa sijaitsevan tontin pinta-ala on 4 400 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 21 000 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu  KTY-3 merkinnällä (toimitilarakennusten korttelialue). Tontin elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra vuonna 2018 oli 86 778,94 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 31.7.2019. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus, asemakaavan mukainen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 384 930 euroa (pääoma-arvo 6 415 500 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 19 760,27 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 40 vuodella 31.7.2059 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tampereen Pienteollisuustalo Oy:lle vuokratun tontin 837-117-313-2 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 40 vuoden ajaksi (1.8.2019–31.7.2059).

Tontin 837-117-313-2 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.8.2019 alkaen 19 760,27 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 384 930 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Pienteollisuustalo Oy, Heli Toukoniemi, kiinteistötoimi

Käsitellyt asiat