Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

  • Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Tampereen kaupungin välisen Palvelu- ja yhteistyösopimuksen neuvottelutilanne, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm ja toimitusjohtaja Petri Mölsä

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Teppo Rantanen saapui kokoukseen ja poistui asian käsittelyn aikana.

Toimitusjohtaja Petri Mölsä oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)