Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään maanantaina 26.11.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Ilkka Porttikivi ja Kalle Kiili (varalla Riina-Eveliina Eskelinen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)