Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 58 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 25.10.2018
§ 59 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 26.10.2018
§ 60 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Pispa A3, Ikäihmisten palvelukoti, 01.11.2018
§ 61 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 02.11.2018
§ 62 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 09.11.2018
§ 63 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 15.11.2018
§ 65 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 16.11.2018

Kiinteistöjohtaja
§ 694 Hankintaoikaisupyyntö: Kaleva - Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen kutsukilpailu, 30.10.2018
§ 702 Tonttia 837-118-330-5 koskevan rasitesopimuksen hyväksyminen, 05.11.2018
§ 692 Tesoman koulun rakennuksen nro 2380 poistaminen rekistereistä purkamisen takia, 25.10.2018
§ 690 Korvaussaatavien hakeminen ja kanteen nostaminen urakkasopimusten suoritusta koskevassa asiassa, 24.10.2018
§ 718 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta Pohjois-Hervannan kalliosuojassa, 15.11.2018
§ 723 Vahingonkorvaushakemus kaatumisesta Tammelantorilla 07.08.2018, 15.11.2018
§ 691 Muutos päätökseen koskien tontin 837-037-5820-2 (Linnainmaa) vuokraamista, 25.10.2018
§ 695 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätös koskien Vaitinaron vesistötäyttöä sekä valmistelulupa, 31.10.2018
§ 696 Alueen vuokraaminen tilasta Irjala RN:o 1:19 DNA Oyj:lle , 05.11.2018
§ 698 Maanalaisen pysäköintialueen vuokraaminen Santalahden katualueet 221K, 05.11.2018
§ 699 Maanalaisen pysäköintialueen vuokraaminen Santalahden puistot 221P, 05.11.2018
§ 701 Kaupungin, KOy Treen Naulakatu 3:n ja Sponda Oyj:n välisen liitesopimuksen hyväksyminen, 05.11.2018
§ 706 Ostotarjousten hyväksyminen tarjousten perusteella myytäville pientalotonteille, 07.11.2018
§ 707 Alueen tontista 837-48-5909-1 vuokraaminen Tampereen Sähköverkko Oy:lle, 08.11.2018
§ 709 Vuokralaisten ja ostajien valitseminen eräille pientalotonteille sekä tonttien varaaminen, 08.11.2018
§ 710 Hervannassa sijaitsevan tontin takaisinostaminen, 08.11.2018
§ 711 Asuntotontin 837-078-7315-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen , 08.11.2018
§ 712 Alueen vuokraaminen Vuoreksen kaupunginosan puistosta 327P DNA Oyj:lle , 08.11.2018
§ 713 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Ristimäki (240)-3813-1 ja -5, 15.11.2018
§ 714 Asuntotontin 837-009-4978-27 (Takahuhti) varausajan jatkaminen, 15.11.2018
§ 715 Toimitilan vuokraaminen Finnpark Oy:ltä osoitteesta Kuninkaankatu 14 - 16, 15.11.2018
§ 716 Asuntotontin 837-009-4978-26 (Takahuhti) vuokraaminen, 15.11.2018
§ 719 Toimitilan vuokraaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä os. Biokatu 6, 15.11.2018
§ 721 Vaihtokirjan hyväksyminen liittyen asemakaavan nro 8550 toteuttamiseen, 15.11.2018
§ 722 Asuntotontin 837-327-7643-2 (Vuores) varausajan jatkaminen, 15.11.2018
§ 724 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 15.11.2018
§ 725 Asuntotonttien 837-327-7719-12 ja -13 (Vuores) vuokraaminen, 15.11.2018
§ 726 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja II (102)-14-1 ja II (102)-13-3, 15.11.2018
§ 727 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Vehmainen (045)-4625-6 ja -5, 15.11.2018
§ 728 Palhoniemen tilan vuokra-alueella olevan vapaa-ajanrakennuksen ostaminen ja luovuttaminen, 16.11.2018
§ 729 Matkaviestinverkon tukiasemalaitetilojen vuokraaminen Telia Finland Oyj:lle os. Torpankatu 13, 16.11.2018
§ 730 Matkaviestinverkon laitesijoitussopimuksen hyväksyminen kiinteistöön Rauhaniementie 21, 16.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)