Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 140 Ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampereen kulttuuristrategia 2030 / projektipäällikkö Eija Oravuo
  • Rakentamisen yhteistyöryhmän asunto ja kiinteistölautakunnan edustaja

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Projektipäällikkö Eija Oravuo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat