Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 142 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8 2019

TRE:5288/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-elokuussa oli 87,3 milj. euroa, mikä on 6,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 6,1 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Merkittävin syy tähän ovat muihin toimintatuottoihin kohdistuvat maa- ja vesialueiden sekä rakennettujen kiinteistöjen myyntivoitot, jotka alittavat kauden vuosisuunnitelman 14,0 milj. eurolla. Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-elokuussa lähes suunnitelman mukaisesti.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 140,0 milj. euroa, on vuosisuunnitelman mukainen. Vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan 1,1 milj. euroa budjetoitua suurempina johtuen asuntovuokrien ja ulkoisten vuokratuottojen ennusteen tarkentumisesta. Ennusteen mukaan maksutuotot ylittävät suunnitellun maankäyttösopimustulojen johdosta 12,5 milj. eurolla johtuen pääasiassa Niemenranta III:n arvioitua suuremmasta tuloutumisesta vuodelle 2019.  Maa-alueiden sekä rakennettujen kiinteistöjen myyntivoittojen toteumaksi arvioidaan 19,1 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 12,5 milj. eurolla. Osa myytäväksi suunniteltujen tonttien asemakaavoista ei ole vielä saanut lainvoimaa. Tällaisia asemakaavoja ovat mm. Tullikamarin aukion ja Lahdesjärven Automiehenkadun pohjoispuolen asemakaavat. Ratapihankadun toimistokortteli voidaan myydä, kun seurantalo Morkkua koskeva ympäristöministeriön päätös saa lainvoiman. Tämä ei kuitenkaan ole odotettavissa vuonna 2019. Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla, joka kohdistuu pääasiassa palvelujen ostoihin.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksina PALM-prosessiin ja työkalujen kehittämiseen, tilat 24/7 -projektiin, kiinteistöjen realisointiin sekä asuntotuotannon ja asumisen kohtuuhintaisuuden seurantamenetelmiin liittyvät toimenpiteet, jotka huhtikuun arvion mukaan toteutuvat osittain vuoden loppuun mennessä.

Tammi-elokuussa investointeja on toteutettu yhteensä 30,5 milj. eurolla. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 70,6 milj. euroa, on noin 30,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Tämä johtuu pääasiassa hankkeiden aloitusten viivästymisestä suunnitellusta aikataulusta. Maa- ja vesialueisiin kohdistuvien investointien osalta ennustetta on pienennetty 4,0 milj. euroa johtuen Hiedanrannan kehitysohjelmaan sisältyvän Vaitinaron vesistötäytön viivästymisestä. Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan 25,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Merkittävimmät kohteet, joihin alitus kohdistuu, ovat Pispalan koulu, Olkahisten koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus sekä Koukkuniemen Männistö - Rausan laajennus. Tällä hetkellä on yhteensä 12 isoa yli 4 milj. euron investointihanketta suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä lukuisa määrä pieniä investointihankkeita käynnissä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-huhtikuun osavuosikatsaus on inhimillisen virheen vuoksi jäänyt käsittelemättä lautakunnassa kesäkuun kokouksessa. Tammi-elokuun osavuosikatsaus sisältää ajantasaisemman tiedon lautakunnan toiminnan ja talouden tilanteesta, minkä vuoksi tammi-huhtikuun osavuosikatsausta ei tuoda erikseen lautakunnan käsittelyyn.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat