Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 141 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös toimitilan vuokraamista koskevassa asiassa

TRE:1465/02.07.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 43 09087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 1.10.2019 hylännyt valituksen, joka tehtiin asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksestä 15.5.2019 § 78. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta päätöksestä tarkemmin ilmenevät osat valituksesta.

Valitus koski kiinteistöjohtajan 19.2.2019 § 211 tekemää päätöstä hyväksyä ja allekirjoittaa Kauppi Sports Centerin tiloissa osoitteessa Kuntokatu 17 sijaitsevien tilojen vuokrasopimus Sporty World Oy:n ja Tampereen kaupungin välillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on salassa pidettävä Julkisuuslain 24 § 25 -kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Taru Kyllästinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat