Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 158 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Asunto- ja kiinteistöautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asuntorahoitussihteeri
§ 55 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Pispan palvelukeskus, 03.09.2019
§ 56 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 13.09.2019
§ 57 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 20.09.2019
§ 58 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 27.09.2019
§ 59 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 04.10.2019
§ 60 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 15.10.2019
§ 61 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 16.10.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 625 Tammelan stadionin toteuttajan hankintaan liittyvä tarjoajien valinta, 27.09.2019
§ 627 Tammelan Stadion- rakennushanke - Tampereen kaupungin ja Tampereen tilapalvelut Oy:n välinen sopimus projektin johtamisesta kilpailutus- ja KAS-vaiheessa, 27.09.2019
§ 632 Tavara-aseman siirtourakoitsijan valinta, 01.10.2019
§ 637 Löydettyjen pieneläinten talteenoton hankinta, option käyttäminen, 02.10.2019
§ 631 Sorsapuiston vanhan huoltorakennuksen rakennus nro 2013 poistaminen rekistereistä purkamisen takia, 30.09.2019
§ 591 Vahingonkorvaushakemus kaatumisesta Ratinan stadionin pääoven edustalla, 11.09.2019
§ 570 Yritystontin 837-330-6140-3 vuokrasopimuksen purkaminen, 02.09.2019
§ 574 Vuores Palvelu Oy:n kauppakirjan ja palvelusopimuksen päätöksen muuttaminen, 03.09.2019
§ 578 Määräalan myynti tontista 837-113-202-8, 09.09.2019
§ 579 Sähkönsyöttöaseman paikan sopimuksen irtisanominen tontilla 837-132-877-1, 09.09.2019
§ 580 Omakotitontin 837-327-7737-3 vuokraaminen, 09.09.2019
§ 588 Tontin 837-330-6134-6 sopimuksen mukaisten maksuehtojen muuttaminen, 10.09.2019
§ 589 Alueen vuokraaminen VI kaupunginosan puistosta 106P Telia Towers Finland Oy:lle , 11.09.2019
§ 592 Alueen vuokraaminen tilasta Ketara RN:o 4:107 Telia Towers Finland Oy:lle , 11.09.2019
§ 593 Telia Finland Oyj:n ja Telia Towers Finland Oy:n vuokrasopimuksen purkaminen mm. Turtola, 11.09.2019
§ 594 Telia Finland Oyj:n ja Telia Towers Finland Oy:n vuokrasopimuksen purkaminen mm. Hangaslahti, 11.09.2019
§ 595 Hatanpään sairaala-alueen pysäköintilipukeautomaatin operointisopimus, 11.09.2019
§ 597 Tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkaminen, 12.09.2019
§ 598 Omakotitontin 837-327-7738-1 myyminen, 16.09.2019
§ 599 Yhteisjärjestelysopimuksen muutoksen hyväksyminen koskien tontteja 837-263-2479-19-26, 16.09.2019
§ 600 Alueen vuokraaminen II kaupunginosan kadut 102K (837-102-9901-0) Telia Finland Oyj:lle, 16.09.2019
§ 601 Alueen vuokraaminen tilasta Nekala 837-585-19-0 Telia Towers Finland Oy:lle, 16.09.2019
§ 602 Alueen vuokraaminen tontista 837-233-3036-2 Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 603 Alueen vuokraaminen tilasta Metsä-Turtola (837-585-1-63) Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 604 Alueen vuokraaminen Messukylän liikennealueet 20L (837-20-9906-0) Telia Towers Finland Oy:lle, 16.09.2019
§ 605 Alueen vuokraaminen XX puistot 120U (837-120-9904-0) Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 606 Alueiden vuokraaminen Turtolasta 837-53-5426-3 ja 837-585-1-57 Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 607 Alueen vuokraaminen Lapin kaupunginosan puistot 127P Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 608 Alueen vuokraaminen tontista 837-108-998-1 Telia Towers Finland Oy:lle, 16.09.2019
§ 609 Omakotitontin 837-327-7716-0001 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 16.09.2019
§ 610 Tontin Ristimäki-3870-1 (837-240-3870-1) vuokraaminen Telia Finland Oyj:lle, 16.09.2019
§ 611 Alueen vuokraaminen Ruotulan kaupunginosan puistosta 004P Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 612 Tontin Hervanta-7099-1 (837-65-7099-1) vuokraaminen Telia Finland Oyj:lle , 16.09.2019
§ 613 Alueen vuokraaminen Lamminpään kaupunginosan puistot 225P Telia Towers Finland Oy:lle, 16.09.2019
§ 614 Alueen vuokraaminen Lentävänniemen kaupunginosan puistot 273P Telia Towers Finland Oy:lle , 16.09.2019
§ 616 Tontin 837-264-7917-1 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 18.09.2019
§ 617 Sopimuksen siirtäminen koskien ampumaradan paikkaa tilasta 837-700-1-116 (Metsä Knuutila), 18.09.2019
§ 621 Omakotitontin 837-327-7708-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 27.09.2019
§ 623 Omakotitontin 837-327-7708-1 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 27.09.2019
§ 624 Korjausavustuksen takaisinperinnästä luopuminen, 27.09.2019
§ 626 Omakotitontin 837-230-3517-15 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 27.09.2019
§ 629 Näsijärvi-nimisen hinaajan hylyn siirtäminen, 30.09.2019
§ 630 Alueen vuokraaminen Hyhkystä katualueelta 837-207-9901-0 Elisa Oyj:lle, 30.09.2019
§ 633 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-065-7102-3 -ja -4, 01.10.2019
§ 634 Asuntotontin 837-119-835-41 (XIX) vuokraaminen, 01.10.2019
§ 636 Omakotitontin 837-327-7722-6 varaaminen, 02.10.2019
§ 643 Yritystontin 837-75-6234-2 vuokrasopimuksen muuttaminen, 15.10.2019
§ 647 Yritystontin 837-75-6234-7 vuokraaminen, 16.10.2019
§ 649 Lisätilan vuokraaminen Pohjola Rakennus Oy Suomelle kiinteistöstä osoitteessa Kohmankaari 9, Tampere, 18.10.2019
§ 650 Kaupin sairaalan pihalla (osoitteessa Koljontie 3, Tampere) sijaitsevan happisäiliön myyminen Oy AGA AB:lle, 18.10.2019
§ 651 Lisäpääomavuokran muodostaminen Pohjolan Kotilinnan ryhmä- ja palvelukeskukselle, Pohjolankatu 25 - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 18.10.2019
§ 653 Vuores Palvelu Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen , 18.10.2019
§ 654 Luovutusehtojen vahvistaminen eräille Linnainmaan ja Vuoreksen omakotitonteille , 18.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat