Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 145 Olkahisen koulun, rakennus nro 1802 poistaminen rekistereistä purkamisen takia

TRE:5372/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 19.12.2018 § 175 Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus -hankesuunnitelmassa on hyväksytty koulun uudisrakennus. Se sijoitetaan asemakaavan mukaisesti purettavan koulun paikalle. Osana hankkeen valmistelua on toimeenpantu käytöstä poistetun rakennuksen purku 22.8.2019. Purkukustannukset ja poistamaton hankintameno on huomioitu osana vuoden 2019 talousarviota.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Olkahisen koulu, Jenseninkatu 3, 33610 Tampere, rakennus nro 1802, kiinteistötunnuksella 837-036-7501-0011 poistetaan rekistereistä tasearvoltaan 615.537,93 euroa (31.8.2019).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, kitiatalous@tampere.fi, Anita Liecks, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Olli Karhumaa, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat