Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 7 Asunto Oy Väinänkontu -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-0820-0014 (Kaleva) vuokra-ajan jatkaminen 

TRE:277/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Väinänkontu –nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti Kaleva-820-14 alun perin 1.4.1959 alkaneeseen vuokrasopimukseen helmikuun 26. päivänä 1971 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin Kaleva-820-14 pinta-ala on 3 134 m² ja asemakaavasta tulkittu laskennallinen rakennusoikeus 2 559 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 oli 2 604,12 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 31.3.2019. Vuokramies on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti Kaleva-820-14 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 53 227,00 euroa (pääoma-arvo 1 330 675 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2 732,40 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 520 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 31.3.2069 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto Oy Väinänkontu –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin Kaleva-820-14 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.4.2019 - 31.3.2069).

Tontin Kaleva-820-14 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.4.2019 alkaen 2 732,40 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 53 227,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kalle Kiili ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa 20.2.2019. Lasse Oksanen kannatti ehdotusta.
Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi

Asunto Oy Väinänkontu, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi