Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään 28.1.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Erik Lydén ja Riitta Lyytikäinen (varalla Lasse Oksanen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.