Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Ajankohtaiset 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Excursio Tesomalle ja Haukiluomaan: palvelurakennuksia ja asuinrakentamista

  • Kaupungin omistamien metsien ja kalavesien hoito, metsätalouspäällikkö Anne Tuominen

  • Selvitys viimeisen kahden vuoden aikana luovutetuista yhtiömuotoisista tonteista

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Excursion päättymisen jälkeen kokouksesta poistuivat Tero Vehviläinen, Ilpo Rantanen, Auli Heinävä ja Antti Lakka. Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat