Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 143 Aluehallintoviraston lupa Vaitinaron vesistötäytölle Näsijärven rannassa 

TRE:5289/11.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju, puh. 050 388 0901, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto on päätöksellään 75/2018/2 myöntänyt 10.10.2018 luvan Vaitinaron vesistötäytölle.

Aluehallintovirasto myöntää Tampereen kaupungille luvan noin 9 hehtaarin vesialueen täyttöön Näsijärven Hiedanrannassa Tampereen kaupungissa hakemukseen liitetyn, 14.6.2017 päivitetyn piirustuksen 1510023044-2 (1:2000) osoittamassa paikassa. Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakija omistaa hanketta varten tarvittavat alueet.

Nykytilanteen riskin johdosta, aluehallintovirasto katsoo tarpeelliseksi määrätä (lupamääräykset 1-3) hankkeen toteutusedellytyksenä poistamaan nykytilassa oleva pohjavesiriski.

Kalatalousvelvoitteesta on määrätty lupamääräyksessä 21. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.

Lupapäätös on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Aluehallintoviraston lupapäätös nro 75/2018/2, päivätty 10.10.2018, merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Reijo Väliharju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat