Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 139 Hervannan terveysaseman tilojen perusparannushankkeen lopputilitys 

TRE:1045/10.03.06/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Satu Lahdensivu, puh. 040 637 3889, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Hervannan terveysaseman tilojen perusparannuksen ensimmäisen vaiheen toteutussuunnitelman 19.2.2015 ja toisen vaiheen toteutussuunnitelman 23.2.2017. Perusparannushankkeen lähtökohtana olivat kohteen sisäilmaongelmat. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin sisäilman laadusta aiheutuvien vaarojen ja haittojen poistamiseen. Tässä vaiheessa tehtiin rakenneliittymien sisäpuoliset tiivistykset, uusittiin talotekniikka ja korjattiin vesikatto sekä tehtiin toiminnan tarvitsemat tilamuutokset. Toisessa perusparannusvaiheessa uusittiin julkisivujen lämmöneristeet, julkisivumuuraus ja pellitykset. Perustukset vedeneristettiin ja ympäröivä maanpinta muotoiltiin siten, että vesi ei nouse eristetilaan.

Ensimmäisen vaiheen työt käynnistyivät maaliskuussa 2015 ja valmistuivat toukokuussa 2016. Toisen vaiheen työt käynnistyivät huhtikuussa 2017 ja valmistuivat kesällä 2018.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja LVIA- ja sähkösuunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy.

Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana. Urakat kilpailutettiin kansallisena hankintana joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Rakennustoimisto Hato Oy, LV-töistä Putkityö KV Oy, IV-töistä KaihlaSet Oy, sähkötöistä Aro Systems Oy ja rakennusautomaatiotöistä Siemens Osakeyhtiö.

Toiseen vaiheen työt toteutettiin kokonaisurakkana. Urakka kilpailutettiin kansallisena hankintana marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Kokonais- ja pääurakoitsijana toimi Rakennusliike J. Malm Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Satu Lahdensivu Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Juha Koskinen, LVIA-töiden valvojana Ilkka Levonen ja sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä.

Hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteutuma
Bruttoala, m2 4 034 4 034
Hankinta-arvo, milj. e 5,50 5,44

Bruttoala-
kustannukset, e/m2

1 363 1 347
Töiden aloitus 3/2015 3/2015
Kohde valmis 12/2017 7/2018

 

Ensimmäisen vaiheen toteutussuunnitelman ja toteuman kustannusero oli 200 000 euroa, mikä johtui lisä- ja muutostyökustannusten noususta. Rakenteita avattaessa vesijohdoissa ja viemäriputkissa havaittiin takakaatoja, vuotavia liitoksia ja asennusvirheitä, jotka nähtiin niin isona vesivuotoriskinä, että putkistot päätettiin uusia lisätyönä. Lisäksi erillishankintoihin kuuluva rikos- ja paloilmoitinjärjestelmien päivitys oli arvioitua laajempi.

Ensimmäiseen vaiheeseen saatiin sisäilman parantamiseen kohdistuviin korjaustoimenpiteisiin valtionavustusta 390 639 euroa. Toiseen perusparannusvaiheeseen myönnettiin hankekohtainen lisämääräraha huomioiden ensimmäinen vaiheen kustannusylitys sekä julkisivujen ja piha-alueen laajempi purkaminen ja korjaaminen siten, että rakennuksen kokonaisuus säilyy sekä teknisesti että ulkonäöllisesti ehjänä. Kokonaismääräraha nostettiin toisessa vaiheessa 4 600 000 eurosta 5 500 000 euroon. Määrärahaa ei ylitetty.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Hervannan terveysaseman tilojen perusparannushankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Satu Lahdensivu oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Satu Lahdensivu, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat