Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen

- asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävälle, metsätalouspäällikkö Anne Tuomiselle ja hankepäällikkö Antti Lakalle (§ 137)

- rakennuttajainsinööri Tero Keisulle (§ 138)

- hankeinsinööri Satu Lahdensivulle (§ 139)

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Ajankohtaisten asioiden excursion ajaksi lautakunnan varajäsenelle Tero Vehviläiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat